28 مهر 1400

1400/7/28

برگزاری انتخابات انجمن اولیا و مربیان
سال تحصیلی 1401- 1400
مولف: مریم رضامقدم
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

28 مهر 1399

99/07/27هفته پیوند اولیا و مربیان مبارک

مدرسه کانون تربیتی محله
اگر ما خانه و مدرسه را از نظر تعلیم و تربیت به یکدیگر متصل کنیم ، پیوندي مبارك انجام داده ایم.
مولف: محمد زارعی
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

28 مهر 1399

99/07/27برگزاری کلاس ها بصورت غیر حضوری

کلاسهای هرسه پایه با حضور دبیران طبق برنامه هفتگی در دبیرستان بصورت غیر حضوری و آنلاین در حال اجرا هست .
مولف: محمد زارعی
0  نظر
رتبه خبر: 1/8
(3 نظر )

29 مهر 1398

98/07/29آلبوم تصاویر جلسه مجمع عمومی انجمن

آلبوم تصاویر جلسه مجمع عمومی انجمن اولیاء و مربیان  روی سایت دبیرستان بخش گالری قرار گرفت  
مولف: محمد زارعی
0  نظر
رتبه خبر: 5
(1 نظر )

25 مهر 1397

مولف: علی شکرزاده
2  نظر
رتبه خبر: 3
(2 نظر )
ارسال شده در خبر های: خبرهای مدرسه - علمی - آموزشی
قبلی  
1 
  بعدی
صفحه 1 از 1