متصدی رایانه و سایت
            نام :  كاظم
            نام خانوادگي : قلي زاده
           مدرك تحصيلي : ليسانس
            رشته تحصيلي :  مهندسی صنایع 
                     سابقه :
                    ايميل : k_gholizadeh1987@yahoo.com
              شماره تماس :
                    پيامك :