15 آبان 1401

طریقه ثبت نام آزمون سراسری دی ماه 1401 در سایت سازمان سنجش

ویدئو برای دانش آموز متقاضی ثبت نام آزمون سراسری دی ماه 1401
مولف: علی کیادربندسری
1  نظر
رتبه خبر: 4/4
(6 نظر )
ارسال شده در خبر های: خبرهای مدرسه - آموزشی - پرورشی

15 آبان 1401

نحوه دریافت کد سوابق تحصیلی از سایت sahat.medu.ir

                                           ویدئویی درباره دریافت کد سوابق تحصیلی 
مولف: علی کیادربندسری
2  نظر
رتبه خبر: 3/7
(10 نظر )
ارسال شده در خبر های: خبرهای مدرسه - آموزشی - پرورشی

25 مهر 1397

مولف: علی شکرزاده
2  نظر
رتبه خبر: 3
(2 نظر )
ارسال شده در خبر های: خبرهای مدرسه - علمی - آموزشی
قبلی  
1 
  بعدی
صفحه 1 از 1