مقالات
 
معاونت آموزشی
gd
 

  نــــام :     علی 
 
 نــــام خانوادگی:   شکرزاده  
 مدرک تحصیلی :   فوق لیسانس  
         رشته تحصیلی :  جفرافیای  
 ســابقـــــــــــــه:  21 سال  
شماره تماس: 77272212-- 77455855
داخلی 2
 

 


 
 
  نــــام: جمشید
 نام خانــــوادگي : ترحمی
مدرك تحصيلي :    لیسانس
رشته تحصيلي : فلسفه
سابقــــــــــــــه : 18 سال
شماره تــــماس : 77455855 و77272212 داخلی 1