مقالات
 
 
متن را وارد نمایید
 
     
 
 

معاونت آموزشی

gd
 

  نــــام :     علی 
 
 نــــام خانوادگی:   شکرزاده  
 مدرک تحصیلی :   لیسانس  
         رشته تحصیلی :  جفرافیای طبیعی  
 ســابقـــــــــــــه:  16 سال  
شماره تماس: 77272212-- 77455855
داخلی 2
 

 


 
  نــــام: علي 
 نام خانــــوادگي :محسنی
مدرك تحصيلي :    لیسانس
رشته تحصيلي :ادبیات فارسی
سابقــــــــــــــه : 29 سال
شماره تــــماس : 77455855 و77272212 داخلی 3