چاپ خبر
دبیرستان پسرانه نمونه دولتی ابوعلی سینا شنبه, ۲۲ تیر ۱۳۹۸
98/4/22
برگزاری آزمون تعیین سطح پایه دوازدهم و
اولین صبحگاه این پایه
با آرزوی موفقیت در سال تحصیلی 99-98
انتهای پیام/.