چاپ خبر
دبیرستان پسرانه نمونه دولتی ابوعلی سینا دوشنبه, ۲۲ مرداد ۱۳۹۷
شروع کلاس های تابستانه
عبور دانش آموزان از زیر قرآن در اولین روز بازگشایی کلاس های تابستانه ( تیرماه 97)
انتهای پیام/.